“Poezja to wielka Pani…” Konkurs poezji Jana Pawła II

plakat konkursu

“Poezja to wielka Pani…” Konkurs poezji Jana Pawła II

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu zapraszają młodzież w wieku od 13 do 18 lat i dorosłych w wieku od 19 do 25 lat do udziału w II Regionalnym Internetowym Konkursie Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani…”

Cele konkursu:

  1. Propagowanie twórczości Jana Pawła II.
  2. Ukazanie w Jego poezji wielowątkowości, przeżyć natury mistycznej oraz nurtu Jego życia wewnętrznego.
  3. Uzmysłowienie młodym ludziom przynależności kulturowej.
  4. Wyzwolenie inwencji twórczej.
  5. Stworzenie młodzieży szansy na upowszechnienie kultury i dziedzictwa języka polskiego i kształtowanie wrażliwości literackiej.

 

Czas trwania od 24.05.2021–11.06.2021.

Ogłoszenie wyników nastąpi 18.06.2021 r

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin, deklaracja udziału) na stronie Biblioteki – TUTAJ

Konkurs został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta GolubiaDobrzynia – Mariusza Piątkowskiego.

27 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,737,172