Podsumowanie spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Uczeń z niepełnosprawnością

Podsumowanie spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

W dniu 4 lutego 2021 r. odbyło się e-spotkanie mające na celu przybliżenie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz placówkami oświatowymi, które zaprezentowały dobre praktyki. W konferencji udział wzięli Pan Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, koordynatorzy pilotażowego modelu, dyrektorzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania Pani Aleksandra Głowacka Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie oraz Pani Anna Kordowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie zaprezentowały przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej. Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji przybliżyli założenia i etapy pilotażowego wdrożenia modelu w ramach planowanego konkursu grantowego. Ponadto przedstawiciel PFRON przekazał informacje dotyczące realizacji programu, który równolegle ze SCWEW-ami będzie wspierał lokalne środowiska w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących takie działania. W spotkaniu udział wzięło 91 osób, tj. dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażu oraz SCWEW są dostępne pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2021/01/scwew-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6633473