Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 1991 roku zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdzeniem i pomocą dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. Fundacja organizuje liczne konferencje, seminaria, szkolenia tradycyjne i e-learningowe, przygotowuje wydawnictwa, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, raporty badawcze. Wszystkie materiały są bezpłatne, warunkiem skorzystania z kursów e-learningowych jest jedynie rejestracja konta. Działania te są odpowiedzią na potrzeby w zakresie poszerzania kompetencji związanych z problemem krzywdzenia dzieci, zgłaszane od osób z nimi pracujących (m.in.: psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników opieki społecznej, prawników, policjantów).

Specjalnie dla uczniów została opracowana platforma edukacyjna  kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie.  Nauczyciele mogą realizować zajęcia edukacyjne w szkole w oparciu o kursy e-learningowe dla dzieci.

Dostępna na stronie Platforma edukacyjna na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą jest miejscem gromadzącym zasoby edukacyjne fundacji, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i jego profilaktyki. Jest skierowana do rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi. Przygotowane materiały pozwalają poznać problematykę krzywdzenia dzieci wieloaspektowo: za pomocą publikacji tekstowych, filmów, obrazów, animacji. W materiałach często wykorzystywane są opisy przypadków i sytuacje z realnego życia.

Platforma podzielona jest na działy:  Kursy e-learning, Konferencje i szkolenia otwarte, Scenariusze zajęć, Materiały edukacyjne (poradniki i kompendia dla specjalistów, rodziców oraz dla dzieci i młodzieży). Dział Dla Rodziców to miejsce, gdzie znaleźć można wiele ciekawych materiałów i poradników, w tym ostatnio dodane poradniki poruszające temat trudnych emocji dzieci związanych z trudną dla wszystkich sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa.

Zasoby platformy są bardzo obszerne, odpowiednie kursy i materiały można odnaleźć za pomocą przypisanych im kategorii tematycznych:

  • bezpieczna placówka,
  • dobre rodzicielstwo,
  • dzieci uczestniczące w procedurach prawnych,
  • komercyjne wykorzystywanie dzieci,
  • przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci,
  • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w internecie.

 

Zasoby edukacyjne FDDS dają możliwość zdobycia wiedzy oraz używania narzędzi edukacyjnych w wielu obszarach. Wśród materiałów znajdują się kursy i publikacje pozwalające na podniesienie kompetencji w zakresie problemu przemocy czy wykorzystywania dzieci. Do wykorzystania są również również filmy, plakaty, prezentacje multimedialne, broszury i ulotki. To gotowe narzędzia, które specjaliści i rodzice mogą wykorzystywać w edukacji profilaktycznej dzieci i młodzieży.

Oprac. Agnieszka Miranowska

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,616