Placówki doskonalenia nauczycieli i formy kształcenia ustawicznego posiadające akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Placówki doskonalenia nauczycieli i formy kształcenia ustawicznego posiadające akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do wiadomości wykazy placówek doskonalenia nauczycieli oraz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających na dzień 31 grudnia 2022 r. akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe informacje TUTAJ

23 stycznia 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,050,084