Plac im. prof. Jana Czochralskiego

Prof. Jan Czochralski

Plac im. prof. Jana Czochralskiego

Decyzją Rady Miasta Torunia plac przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie nosił nazwę “Plac im. prof. Jana Czochralskiego”.

Inicjatorem upamiętnienia prof. Jana Czochralskiego jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wniosek w sprawie złożyła Rada Programowa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jak czytamy we wniosku: “Postać profesora Jana Czochralskiego znakomicie wpisuje się w działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy a nadanie nazwy placu na parkingu imienia słynnego uczonego będzie znakomitym podkreśleniem jego wybitnego wkładu dla światowej nauki”.

Przypomnijmy. Prof. Jan Czochralski (1885-1953) był polskim chemikiem, metaloznawcą, wynalazcą powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później “metodą Czochralskiego”, podstawy procesu produkcji układów scalonych. Urodził się w Kcyni, wówczas w zaborze pruskim, obecnie w powiecie nakielskim w woj. kujawsko-pomorskim.

Wniosek Rady Programowej CNMW uzyskał wsparcie Toruńskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum i Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego, działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uchwała w sprawie nadania nazwy została podjęta przez Radę Miasta Torunia w dniu 25 lipca 2019 roku.

Po raz pierwszy z inicjatywną nazwania jednej z toruńskich ulic imieniem prof. Jana Czochralskiego wystąpił w 2015 roku rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. Andrzej Tretyn. Wówczas z powodu braku wydzielonych ulic nie została ona uwzględniona, natomiast wniosek UMK został włączony do rejestru propozycji nazewniczych.

Zdjęcie gł.: Prof. Jan Czochralski (1885-1953)

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,611