Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół

Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
zbliżające się wakacje szkolne to czas odpoczynku dzieci i młodzieży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, także z udziałem najmłodszych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa podczas prowadzenia tegorocznych przedwakacyjnych zajęć z uczniami, a także o przypomnienie im o przestrzeganiu zasad właściwych zachowań, szczególnie na obszarach kolejowo-drogowych.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, w 2017 roku liczba potrąceń osób, które przekraczały tory w miejscu niedozwolonym, była wyższa aż o 30 osób w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych miało miejsce 214 wypadków. Sądzę, że wskazane jest uwrażliwienie kadry pedagogicznej na uświadamianie uczniom zagrożeń, jakie wiążą się m.in. z nieuprawnionym przebywaniem na obszarach kolejowych, organizowaniem różnego rodzaju zabaw na torowiskach, przekraczaniem torów w miejscach niedozwolonych czy nieprawidłowym korzystaniem z przejść lub przejazdów kolejowo-drogowych.

Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z ogólnopolskim projektem pn. Kampania Kolejowe ABC realizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także do ich nauczycieli oraz wychowawców. Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w placówkach na terenie całej Polski. Najważniejsze informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kolejoweabc.pl. Pod tym samym adresem dostępne są także materiały edukacyjne – podręczniki dla nauczycieli, które zawierają m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi materiałami oraz do ich wykorzystania podczas prowadzonych lekcji poświęconych tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jestem przekonany. że działania edukacyjne przyczynią się do bezpiecznego i rozważnego poruszania się na obszarach kolejowych, zwłaszcza wśród najmłodszych, a nadchodzące wakacje będą czasem wypoczynku i bezpiecznych, także kolejowych podróży.

Z poważaniem
Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego

Skan pisma Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6642981