Piknik zawodowy dla wychowanków pieczy zastępczej

Piknik zawodowy dla wychowanków pieczy zastępczej

Piknik zawodowy dla wychowanków pieczy zastępczej

W sobotę (15 czerwca) w hali widowiskowo-sportowej Arena Toruń odbędzie się piknik zawodowy dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających. Podczas imprezy szkoły i pracodawcy zaprezentują im możliwe ścieżki rozwoju zawodowego. Wydarzenie organizuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca w Warszawie.

Wydarzenie odbywa się w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzic na Zastępstwo – Miłość na zawsze”. Piknik jest odpowiedzią potrzeby wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie kujawsko-pomorskim, stojących przed koniecznością wyboru nowej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Podczas imprezy usamodzielniająca się młodzież zapozna się z przygotowaną dla nich ofertą edukacyjną, a także ofertą firm stanowiących potencjalnych pracodawców. Młodzi ludzie będą mieli okazję dokonać wyboru kierunku nauki, poznać możliwości rozwoju oraz z bliska zaobserwować, jak wygląda praca w zawodzie m.in. kierowcy, fryzjerki, kucharza.

Program pikniku

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku w pieczy zastępczej przebywało ogółem 4,5 tysiąca dzieci, w tym w 2217 formach rodzinnej pieczy zastępczej blisko 3,3 tys. dzieci. W 72 placówkach pieczy instytucjonalnej przebywało 1,3 tys. dzieci, w tym 64 osoby wychowują się w 10 placówkach typu rodzinnego.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 A w Toruniu. Telefon kontaktowy: 56 652 29 32, adres e-mail: adopcja.torun@k-poa.torun.pl

W skład ośrodka wchodzą oddziały :

 

Storna internetowa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Uczestnicy pikniku będą mogli poznać tanijki zawodów, m.in. fryzjera, kucharza, kierowcy, fot. Jacek Smarz

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,850,904