Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?

Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?

WOAK w Toruniu zaprasza na warsztaty instruktorów i animatorów kultury, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców świetlic oraz świetlic środowiskowych, opiekunów w ośrodkach szkolno-wychowawczych, współpracowników stowarzyszeń i fundacji zajmujących się opieką nad dziećmi ze środowisk defaworyzowanych. Celem szkolenia jest przekazanie skutecznych narzędzi parateatralnych – ćwiczeń i zadań pomagających w pracy z dziećmi, które można wykorzystywać zarówno nie tylko podczas zajęć teatralnych.

Więcej informacji na stronie WOAK-u

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,854,285