Parki krajobrazowe pięknieją dzięki RPO

Parki krajobrazowe pięknieją dzięki RPO

Parki krajobrazowe pięknieją dzięki RPO

W naszym regionie mamy aż dziesięć parków krajobrazowych. To obszary atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo, z wieloma cennymi pamiątkami historii. Zachowanie ich unikatowych walorów wspieramy regularnie dzięki środkom samorządu województwa i  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. To znaczący zastrzyk finansowy, który od dziesięciu lat umożliwia parkom krajobrazowym m.in. aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej.

– Parki krajobrazowe to bogactwo naszego regionu. Nasze parki krajobrazowe to wspaniała przyroda z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, atrakcyjne miejsca do uprawiania pieszej i wodnej turystyki oraz liczne rzeki i jeziora, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. To bogactwo naszego regionu i idealne miejsca do wypoczynku. Każdy z naszych parków wart jest odwiedzenia a urok tych miejsc sprawia, że wiele osób chętnie tu wraca – przyznaje marszałek Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych:

 

Krajeński Park Krajobrazowy dzięki dotacji ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 utworzy ośrodek edukacji przyrodniczej w Więcborku. Będzie się on mieścił w budynku starej remizy, który zostanie zmodernizowany i rozbudowany na potrzeby  ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zapleczem. Park zyska atrakcyjne i komfortowe warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z naszego RPO. Więcej o Krajeńskim Parku Krajobrazowym w naszym materiale.

Środki unijne pozwoliły też na efektywniejszą ochronę i monitoring leżących w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000. Znajdują się tu cenne siedliska rzadkich i ginących gatunków roślin (m.in. storczyki, skrzyp olbrzymi, goździk pyszny) i zwierząt (gęsi, czajki, bataliony i wiele innych gatunków). W ramach projektu utworzono centrum badawczo-dydaktyczne wraz z ogrodem,  przeprowadzono badania obszarów cennych przyrodniczo, kontynuowana jest ich czynna ochrona. Mieszkańcy terenów włączonych do obszaru Natura 2000 mogą uczestniczyć w warsztatach poświęconych korzyściom płynącym z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Wartość projektu to ponad 1 milion 455 tysięcy złotych, z czego ponad 645 tysięcy złotych stanowią środki z naszego RPO. Więcej o Brodnickim Parku Krajobrazowym.

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe przy udziale środków RPO WK-P zmodernizuje zagrodę wiejską w Dusocinie (powiat grudziądzki). Powstanie tam ośrodek edukacji ekologicznej oraz pokazowy sad ze starymi odmianami drzew owocowych. Projekt przewiduje tez wyposażenie bazy edukacyjnej ośrodka, zakup niezbędnego sprzętu, m.in. ogrodniczego, przeprowadzenie w nowo powstałej placówce warsztatów edukacji ekologicznej. Środki RPO umożliwią także czynną ochronę przyrody na obszarze Natura 2000. Wartość przedsięwzięcia to blisko 1,5 miliona złotych  Góry Łosiowe to najmłodszy park krajobrazowy w naszym regionie. Powstał w 2018 roku i działa w strukturze Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Jest związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera – na terenie wsi Dusocin do dziś zachowały się  ruiny jego domu rodzinnego. Na tych ziemiach odnajdziemy też ślady osadnictwa olęderskiego, miejsca pamięci narodowej, stanowiska archeologiczne oraz charakterystyczne cechy architektury wiejskiej: budownictwo drewniane i zabudowy z kamieni polnych (więcej w naszym materiale).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Nasze parki krajobrazowe prowadzą aktywną edukację ekologiczną młodzieży i promocję atrakcji przyrodniczych regionu. Pomagają im w tym środki RPO-WKP i budżetu województwa, fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,994