Otwieramy nasze muzea!

02 lt. Otwieramy nasze muzea!

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku informuje, że od wtorku 2 lutego 2021 r. zostają udostępnione do zwiedzania wszystkie oddziały  muzeum – we Włocławku, Kłóbce i Nieszawie. Pozostajemy jednak w stanie epidemii i w związku z tym nadal będą obowiązywały dotychczasowe ograniczenia i procedury:

  • zwiedzający będą mieli obowiązek zakrywających usta i nosa oraz dezynfekcji dłoni;
  • ograniczona zostanie liczebność zwiedzających do grup maksimum 5 osób lub 7 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
  • poszczególne grupy lub pojedynczy zwiedzający wpuszczani będą na teren skansenu i muzeów w odstępach 15 minutowych;
  • zwiedzający będą musieli zachować między sobą 2 metrowy dystans (z wyłączeniem osób określonych w obowiązujących przepisach);
  • trasy zwiedzania będą każdorazowo planowane przez przewodników lub pracowników obsługi tak, aby ograniczyć do minimum kontakt fizyczny poszczególnych grup zwiedzających;
  • w skansenie w Kłóbce będą czasowo wyłączone  ze zwiedzania piwnice dworu i wnętrza wiatraka. Dostępne będą ekspozycje na parterze dworu, dawna szkoła i kościół a pozostałe wnętrza będzie można oglądać zza wyznaczonych barier.

 

Źródło: muzeum.wloclawek.pl

Graf. gł. Obraz „Aniołowie” Ludwik Bouchard, czerwiec 1874 r., Polska, Włocławek (?), olej na płótnie, wł. MZKiD (źródło: http://muzeum.wloclawek.pl/)

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,468