Otwarcie muralu roślinnego – Zielony Zakątek Czwórki = “Green4rest”. Zaproszenie

działanie Fundacji Santander Bank Polska pn. pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Otwarcie muralu roślinnego – Zielony Zakątek Czwórki = “Green4rest”. Zaproszenie

logo IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Katarzyna Kijewska-Południak zaprasza na uroczystą prezentację muralu roślinnego oraz otwarcie Zielonego Zakątka Czwórki = „Green4rest” 29 września 2021 r. o godz. 13:00 (ul. Stawowa 39 Bydgoszcz, Osiedle Błonie)

W programie:

 • ogłoszenie wyników konkursów ekologicznych:
  • konkurs plastyczny pn. „Bądź EKO”: Ochrona przyrody i pomoc dla środowiska,
  • konkurs na najciekawsze hasło o tematyce ekologicznej;
 • wręczenie nagród;
 • wystawa prac konkursowych.

 

Zaproszeni goście:

 • Magdalena Buschmann – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy;
 • Ewa Podgórska – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • Michał Górski – Dyrektor Oddziału Banku Santander Polska S.A. w Bydgoszczy;
 • Maria Dombrowicz – Ekspert Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 • Robert Kordzielewski – Zastępca Kierownika Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych w Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska” w Bydgoszczy, projektant muralu roślinnego;
 • Krzysztof Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Osiedla Błonie;
 • Renata Mandziuk – Przewodnicząca Rady Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
 • społeczność szkolna oraz mieszkańcy osiedla Błonie.

 

Projekt ekologiczny pn. „Zielony Zakątek Czwórki = Green4rest” został współfinansowany z działania Fundacji Santander Bank Polska pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander Bank Polska


O projekcie:

W maju br. udało nam się wygrać projekt dot. muralu roślinnego z projektu Fundacji Santander “Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2021”. Nasz projekt “Zielony Zakątek Czwórki – Green4rest” został wyłoniony z 1062 wniosków nadesłanych do Fundacji Santander z całej Polski.

Nazwa projektu powstała przy współpracy pomysłodawcy projektu, bibliotekarza IV LO p. Moniki Grzybowskiej z uczniami naszej szkoły. Ogłoszony konkurs na najciekawszą nazwę naszego przedsięwzięcia wyłonił nazwę „Green4rest”, a koordynatorka projektu dodała do nazwy jego polski odpowiednik tj. „Zielony Zakątek Czwórki”.

Celem projektu było stworzenie muralu roślinnego i aranżacja przestrzeni ściany sali gimnastycznej naszej szkoły. Mural będzie naturalną zieloną osłoną, tworzącą ekosystem i atrakcyjną dekoracją budynku szkolnego. Mural roślinny to pionowa konstrukcja, składająca się z 4 kratek ogrodowych, na której umieściliśmy doniczki z sadzonkami, w różnych „kombinacjach” kolorystycznych; są to rośliny: żurawki, rozchodnik czy barwinek. Po obu stronach ściany zasadzono pnącza (winobluszcz), a po środku zasadzona została trzemielina. Stanęły tutaj również ławki i donice z drzewkami – brzoza brodawkowata Youngii płacząca.

Stworzyliśmy zaciszny miejsce do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu aby, zarówno młodzież szkoły, jak i mieszkańcy osiedla mogli spędzać tutaj miło czas. Ta nowa, uporządkowana zielona przestrzeń wokół budynku naszej szkoły, posiada walory przyrodnicze, edukacyjne, rekreacyjne i wypoczynkowe.

Zadaniem stworzonego „Zielonego Zakątka…” jest nadanie charakteru przestrzeni publicznej i zachęcenie społeczności szkolnej i lokalnej do spędzania tutaj wolnego czasu. Poza tym mural, filtrując powietrze, stworzy dobry mikroklimat w otoczeniu szkoły, łagodząc skutki zmian klimatu, szczególnie odczuwalne w mieście.

Dodatkowym atutem naszego „Zielonego miejsca” jest kącik z książkami – taka mała stacja bookcrossingowa. Jest to punkt, z którego każdy ze społeczności szkolnej czy osiedlowej, może sobie wypożyczyć jakąś książkę, przeczytać i odłożyć na miejsce albo w zamian zostawić inną. Jest to inicjatywa nauczycieli bibliotekarzy IV LO. Stworzenie takiego miejsca pogłębi relacje interpersonalne między członkami społeczności szkolnej i mieszkańcami osiedla. Książki te znajdują się obok muralu roślinnego w mini szklarni, która chroni je przed niesprzyjającą pogodą, ale też pielęgnuje łączy słowo pisane.

Zagospodarowanie tego miejsca, to inwestycja na wiele lat, to miejsce wyjątkowe i pionierskie na mapie zielonej infrastruktury naszego miasta. W planach mamy poszerzanie roślinności w naszych zakątkach o nowe, ciekawe gatunki roślin i drzewek.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu podniesie atrakcyjność zarówno szkoły jak i osiedla, poprawi estetykę otoczenia i będzie stanowić dobry przykład postaw proekologicznych, wyrażających się w aktywności i dbałości o przyrodę. Może stanie się również wzorcem do powielania oraz inspiracją do porządkowania terenów zielonych dla całego lokalnego społeczeństwa. Nowa przestrzeń otworzy również możliwości dla inwencji twórczej nauczycieli i uczniów.


O konkursach

W ramach projektu „Zielony Zakątek Czwórki = Green4rest” zorganizowano dwa konkursy ekologiczne dla uczniów naszej szkoły.

Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pn. „Bądź EKO. Ochrona przyrody i pomoc dla środowiska”.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej; propagowanie idei proekologicznego stylu życia; zachęcanie do troski o środowisko naturalne; pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy upowszechnianie inicjatyw twórczych uczniów.

Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub projektu graficznego o tematyce związanej z szeroko pojętą ekologią, które w oryginalny sposób zasygnalizuje ekologiczny problem, z jakim zmaga się współczesny świat.

Prace można było wykonać następującymi technikami: malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane lub za pomocą graficznych programów komputerowych.

Ocenie podlegały: pomysłowość, technika i estetyka wykonania pracy.

Drugi to „Konkurs na najlepsze hasło o tematyce ekologicznej”. Celem tego konkursu było poprawienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poziomu wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności: pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego; zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej; propagowanie idei proekologicznego stylu życia czy rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów.

Należało wykonać hasło nawiązujące do szeroko rozumianej tematyki związanej z ekologią, które w oryginalny sposób zasygnalizuje ekologiczny problem, z jakim zmaga się współczesny świat, lub zaproponuje jego rozwiązanie.

Komisja podczas oceny prac brała pod uwagę: oryginalność pomysłu; łatwość zapamiętania oraz zastosowanie hasła do zróżnicowanego wieku odbiorcy.


WYSTAWA NA HOLU KAZIMIERZOWSKIM

Wszystkie prace plastyczne i graficzne oraz hasła ekologiczne ze wspomnianych obydwu konkursów można będzie obejrzeć na wystawie pn. „Wrzesień miesiącem ochrony środowiska” przygotowanej na Holu Kazimierzowskim naszej szkoły.

Wrzesień to miesiąc, w którym ze szczególną troską dbamy o środowisko. To wtedy obchodzimy Dzień Bez Samochodu oraz włączamy się do akcji Sprzątania Świata. Warto zatem zainspirować się ogólnoświatowymi inicjatywami i wprowadzić kilka zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Warto zadbać o nasze środowisko!

Uczniowie naszej szkoły w swoich pracach konkursowych zaprezentowali wiele sposobów na to, aby poprawić jakość powietrza wokół nas!

Serdecznie zapraszamy!


27 września 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,687,256