„Otwarci na autyzm – zauważ, zrozum, zaakceptuj!”

Grafika autyzma. Obraz Hatice EROL z Pixabay

„Otwarci na autyzm – zauważ, zrozum, zaakceptuj!”

6 listopada w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Otwarci na autyzm – zauważ, zrozum, zaakceptuj!” zorganizowana przez  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Konferencja była skierowana do pedagogów, pielęgniarek, rodziców oraz do słuchaczy i kadry pedagogicznej Centrum, a także do wszystkich zainteresowanych. Miała na celu podniesienie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu i poszerzenie wiedzy społecznej na temat docierania do instytucji wsparcia dla rodzin.

W trakcie konferencji  prelegenci, specjaliści i praktycy, przeprowadzili nas przez kolejne etapy życia z autyzmem: od diagnozy, poprzez dobór właściwej terapii, aż po wpływ autyzmu na funkcjonowanie rodziny.

Prelekcję „Różne strony spektrum autyzmu – klucz do właściwej diagnozy” wygłosiły Anita Giersz – neurologopeda, terapeuta, dyrektor Centrum Badań, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych “Tęcza” w Toruniu i Weronika Piskadło – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta metody SI.

Przez szerokie zagadnienie jakim jest  „Kontakt, komunikacja, relacja – terapie wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu” przeprowadziły nas Agnieszka Sobecka – pedagog, terapeuta metody SI, Katarzyna Pietrzak – neurologopedia i Eliza Oliwkowska- pedagog specjalny, socjoterapeutka.

O funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu opowiedzieli Eliza i Łukasz Oliwkowscy .

Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów na sali rozgorzała dyskusja wskazująca na duże zainteresowanie poruszoną tematyką.

Urszula Majewska – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w konferencji i wyraziła nadzieję na kolejne równie owocne spotkania.

Oprac. Agata Pasternak

http://www.medykino.com.pl/

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Grafika: Hatice EROL z Pixabay

17 listopada 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,175