Organizacja imprez dla małej i dużej grupy (15-17.11.2019 r.)

Pedagogika zabawy

Organizacja imprez dla małej i dużej grupy (15-17.11.2019 r.)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zaprasza do udziału w warsztatach “Organizacja imprez dla małej i dużej grupy”, które odbędą się w dniach 15-17 listopada 2019 r.

Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy domów kultury, wolontariusze, bibliotekarze, pracownicy działów edukacji muzeów i galerii sztuki, pracownicy socjalni, katecheci, organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego poszukujący inspiracji do działań twórczych i preferujący aktywne metody pracy z grupą.

Cel:
Poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki zabawy w nauczaniu, zajęciach pozalekcyjnych i podczas realizowania imprez okolicznościowych z udziałem małych i dużych grup.

Program:
Zabawy ułatwiające wejście w grupę, zabawy rozluźniające oparte o ruch, taniec; metody integrowania grupy, pomysły na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości (impreza fabularyzowana, impreza na „hasło”, animacja dużych grup z wykorzystaniem stoisk animacyjnych, animacja grup wielopokoleniowych, proste działania plastyczne).
Główny nacisk położony będzie na dostarczenie uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych i małych.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Prowadzący:
Alicja Usowicz
– animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:
piątek 15 listopada 2019 r. w godz.16.00-19.00
sobota 16 listopada 2019 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 17 listopada 2019 r. w godz. 9.00-14.00.

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych

Rejestracja na stronie:
https://woak.torun.pl/event/organizacja-imprez-dla-malej-i-duzej-grupy-2019/

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

KIEDY 15-17 listopada 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 9 listopada 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 100 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 61

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,150,372