Opiekun stażu nauczyciela polonijnego – bezpłatne webinarium

Nauczycielka z dziećmi

Opiekun stażu nauczyciela polonijnego – bezpłatne webinarium

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą logo

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karty Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych.

Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, która pokonują nauczyciele pracujący w polskich szkołach, a uzyskany dokument jest tożsamy z otrzymywanym w kraju. Każdy z nauczycieli polonijnych będzie miał przydzielonego opiekuna stażu, który będzie wspierał nauczyciela polonijnego. Opiekun powinien rekrutować się ze szkoły w Polsce lub ze Szkoły Polskiej przy placówce dyplomatycznej i posiadać minimum stopień nauczyciela mianowanego.

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do zaangażowania się w to zadanie.

Bliższe informacje zostaną przekazane na spotkaniu on-line w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 17.00.

W celu zgłoszenia się na bezpłatne webinarium należy wypełnić ankietę: https://kursy.orpeg.pl/enrol/index.php?id=294

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,000