Ogólnopolski ranking liceów i techników 2022

Ogólnopolski ranking liceów i techników 2022

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca do zapoznania się z wynikami rankingu liceów i techników 2022. Ranking szkół ponadpodstawowych został podzielony na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia placówki publiczne oraz niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Ponadto w każdej placówce, egzamin maturalny w 2021 roku musiało zdawać minimum pięć osób dla poziomu podstawowego oraz minimum dwie osoby dla poziomu rozszerzonego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2019-2021 oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. W zestawieniu dla techników, uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z kwalifikacji. W ogólnopolskim rankingu liceów i techników maksymalnie można było uzyskać sto punktów. Zestawienie obejmuje 1812 liceów ogólnokształcących oraz 1520 techników.

 

Fot. Pixabay

29 kwietnia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,579,024