Ogólnopolski Projekt pt. “Wędrująca skrzynia bajek”

Ogólnopolski Projekt pt. “Wędrująca skrzynia bajek”

W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano kolejne wznowienie projektu pt. “Wędrująca skrzynia bajek”. Tym razem celem wiodącym jest wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci,  zaspokajanie ich  potrzeb psychicznych i emocjonalnych oraz rozwijanie wyobraźni i szeroko rozumianej aktywności twórczej. 

Założeniem projektu jest popularyzacja literatury dziecięcej oraz zachęcanie do dzielenie się emocjami i przeżywanymi sytuacjami przez dzieci.  Realizacja tego zamierzenia intensyfikować się będzie w czasie pobytu „wędrującej skrzyni bajek” w danej placówce. W tym czasie może mieć miejsce: zapoznanie z bajkami (w tym roku bajki związane z emocjami i potrzebami dziecka) wędrującymi razem ze skrzynią, wykorzystanie książek, scenariuszy i pomocy tam zgromadzonych, wymyślanie adaptacji wspomnianych znanych bajek przez nauczycieli, rodziców i dzieci, zapisywanie ich, przygotowanie scenariuszy, wykonanie pomocy – rekwizytów do teatrzyku, zabaw inscenizowanych, uroczyste umieszczenie w skrzyni i wysłanie do następnej placówki.

Dzięki otrzymywaniu „listów” oraz pisaniu i przekazywaniu następnym dzieciom, „skrzynia bajek” sprzyja integracji przedszkoli i szkół na terenie miasta i Polski. Ponadto, w ramach projektu, zaplanowano także m.in.: Dzień Głośnego Czytania, prelekcję dla rodziców pt. “Trudne emocje dziecka – jak sobie z nimi radzić?”, zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i warsztaty z biblioterapii dla nauczycieli, wystawy  tematyczne książek np. “Najstarsze wydania bajek” oraz jako podsumowanie – uroczyste pasowanie na “Bajarza”. W tegorocznym projekcie udział bierze 5 placówek i oddziałów przedszkolnych oraz 4 szkoły podstawowe.

Informacja: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

11 stycznia 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,054,567