Ogólnopolski projekt pn. “Kampania Kolejowe ABC”

Ogólnopolski projekt pn. “Kampania Kolejowe ABC”

UTK Urząd Transportu Kolejowego logo

Oferta edukacyjna w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” została uzupełniona o zajęcia prowadzone w formie on-line.

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei i uczestników ruchu drogowego.

Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców, objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” został stworzony pakiet edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych uwzględniający nowoczesne środki przekazu. Podczas zajęć prowadzonych przez edukatorów z Urzędu Transportu Kolejowego dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z kolei i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy dowiadują się, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, na peronie czy w pociągu.

Nieodpłatne lekcje online odbywają się za pomocą ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams, w uzgodnionych wcześniej terminach. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które wspomagają edukatorów prowadzących zajęcia, m.in. aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Odbiorcy aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania prowadzących czy odgadywanie zagadek kolejowych. Po zakończonej lekcji każdy z uczestników otrzymuje pakiety bezpiecznego podróżnika, które wysyłane są do placówek pocztą tradycyjną.

Działania prowadzone w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą budowania świadomości społeczeństw Unii Europejskiej na temat korzyści płynących z kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje krajowe wydarzenia związane z tą inicjatywą.

Więcej informacji na temat aktualnych działań prowadzonych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” oraz listę placówek, które wzięły już udział w projekcie, można znaleźć na stronie internetowej Kolejowe ABC. Informacje dotyczące innych inicjatyw Urzędu Transportu Kolejowego można uzyskać na stronie internetowej UTK.

Zgłoszenia placówki do udziału w projekcie można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pauliną Zdziarską, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Promocji w Departamencie Przewozów Pasażerskich – e-mail: paulina.zdziarska@utk.gov.pl lub tel. 601 883 669.

Szczegółowe informacje w serwisie: www.kolejoweabc.pl

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

24 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,467