Ogólnopolski konkurs wiedzy “10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce”

prawo

Ogólnopolski konkurs wiedzy “10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce”

logo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy jest Zakład Administracji we współpracy z Katedrą Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Konkurs ma na celu nie tylko popularyzowanie oraz pogłębianie wiedzy uczniów o systemie wyborczym jako szczególnie istotnym elemencie funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Ważnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów i studentów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz Studenci I stopnia Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Moodle:
https://konkurswiedzy.pwsip.edu.pl

Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://konkurswiedzy.pwsip.edu.pl 

Organizator oraz Patroni Konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody dla finalistów i laureatów konkursu.

Szczegółowe informacje zob.: Regulamin konkursu

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,093