Ogólnopolski Konkurs Literacki

08 Paź Ogólnopolski Konkurs Literacki

Fundacja Panteon Narodowy w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Zgło­sze­nia do kon­kur­su są przyj­mo­wa­ne do 21 pa­ździer­ni­ka 2019 lub do mak­sy­mal­nie 100 zgło­szeń.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. Logo panteonnarodowy.orgLiczba odwiedzin:

2,926,650