Ogólnopolski Konkurs Literacki

Ogólnopolski Konkurs Literacki

Fundacja Panteon Narodowy w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Zgło­sze­nia do kon­kur­su są przyj­mo­wa­ne do 21 pa­ździer­ni­ka 2019 lub do mak­sy­mal­nie 100 zgło­szeń.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. Logo panteonnarodowy.org

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,850,672