Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów

konkurs "Żywe obrazy"

25 Lut Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów

GCK logo

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii odtwarzającej jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa. Celem konkursu „Żywe obrazy” jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki przez nowoczesną prezentację korespondującą z postępem technicznym, a także rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych interpretacji dzieła plastycznego oraz wspieranie pasji i uzdolnień młodzieży.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku od 11 do 19 lat z całej Polski. Oceniane będą pomysłowość i dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty, światło oraz estetyka wykonania całości.

Nabór prac trwa od 3 lutego do 31 marca 2020 r.

Nagrody: w kategorii „Portret”
– I miejsce 300 zł,
– II miejsce 200 zł,
– III miejsce 100 zł

w kategorii „Portret zbiorowy”
– I miejsce 600 zł,
– II miejsce 400 zł,
– III miejsce 200 zł.

plakat konkursu

Strona konkursuLiczba odwiedzin:

2,641,607