Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe

28 Maj Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyOgłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Lista szkół i organów, które otrzymały dofinansowanie oraz wykaz wniosków odrzuconych formalnie z podaniem przyczyny

 

28 maja 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,847