Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe

Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

2 czerwca 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,037,924