Oferta Domu Kultury Modraczek na styczeń 2022

zima, tekstura

Oferta Domu Kultury Modraczek na styczeń 2022

Dom Kultury Modraczek - logo

W styczniu 2022 roku Dom Kultury Modraczek Proponuje:

04.01.2022, wtorek, godz.18.00
Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy
„Historia wojen na Indiańskim Pograniczu. Wojna z Arikarami 1823 r” cz. IV
KONKURS
Spotkanie poprowadzi: dr Adam Piekarski

13.01.2022, czwartek, godz.18.00
Obowiązują wejściówki: odbiór osobisty lub rezerwacja telefoniczna
Kawiarnia Literacka – gość: dr GRZEGORZ JERZY GRZMOT-BILSKI ur. 10. 03.1964 r. w Bydgoszczy, filozof i poeta. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorem książek poświęconych filozofii: Idea racjonalności w filozofii A. N. Whiteheada (1996), W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem (2004), Bierdiajew i problem wolności (2010). Opublikował także książki poetyckie: Z powrotem do życia (2003), Nim spłonę w świetle (2011), Przebóstwienie (2015), Sprzedawca kawy (2019), Niebieski argonauta (2021). Działał aktywnie w Fundacji na rzecz powołania w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jest współtwórcą ogólnopolskiego Czasopisma Filozoficznego Filo-Sofija, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczącym Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Wyróżniony w 2021 roku za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii twórca.
Spotkanie poprowadzi: W. Barbara Jendrzejewska

17.01 – 21.01.2022, godz. 10.00 – 13.00

24.01 – 28.01.2022, godz. 10.00 – 13.00

FERIE Z MODRACZKIEM

Fot. Pixabay (autor: wal_172619)

4 stycznia 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,958,204