Odzyskiwanie niepodległości – o konferencji KPCEN Toruń

Odzyskiwanie niepodległości – o konferencji KPCEN Toruń

Odzyskiwanie niepodległości – o konferencji rocznicowej

„Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią,
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że,
Że nie ma dla mnie innych miejsc.

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,
Zasypiać w niej i budzić się…”

(Obywatel G.C., Nie pytaj o Polskę)

Tymi słowami z piosenki Grzegorza Ciechowskiego Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzył konferencję ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości”. Sympozjum odbyło się 5 grudnia br. w auli I LO w Toruniu, a jego organizatorką była Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN.

Danuta Potręć, kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN, przedstawiła głównych prelegentów: Marię Jadczak, doradcę metodycznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. dr. hab. Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja rozpoczęła się występem uczniów z toruńskiej Szkoły Podstawowej nr 4, którzy zaśpiewali piękne pieśni patriotyczne – nad przygotowaniami czuwała Daria Tomaszuk.

Wojciech Polak w wystąpieniu Drogi do niepodległości przedstawił polskie nurty polityczne przed I wojną światową oraz formacje wojskowe podczas I wojny światowej. Skupił się na odrodzeniu państwa polskiego w 1918 r. i koncepcjach politycznych dotyczących granic. W dalszej części wykładu skupił się na walkach o granicach i obronie niepodległości przed najazdem bolszewickim w 1920 r.

Maria Jadczak w wykładzie: Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej mówiła o okolicznościach powstania rządu Jędrzeja Moraczewskiego – 18 listopada 1918 r. i wyborach w 1919 r. Szczegółowo przedstawiła artykuły dotyczące ustroju w konstytucji marcowej i kwietniowej, wybory prezydenckie w 1922 r. oraz zamach majowy z 1926 r. Następnie skupiła się na noweli sierpniowej 1926 r. i reelekcji Ignacego Mościckiego w 1933 r.

Kolejną atrakcją był pokaz dynamiczny: „Zatrzymanie terrorystów”, przedstawiony przez Fundację Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. W czasie trwania konferencji uczniowie i nauczyciele mogli zwiedzać Muzeum Historyczno-Wojskowe, była to żywa lekcja historii.

Konferencja ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości” była interesującym i pouczającym spotkaniem nauczycieli i uczniów. Wzbudziła spore zainteresowanie uczestników, poruszyła emocje patriotyczne. Poruszona tematyka uświadomiła słuchaczom, że o pamięć o historii własnego kraju warto dbać na co dzień, nie tylko przy okazji okrągłych rocznic.

Zofia Spalińska, Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

Zdjęcia Danuta Potręć, Zofia Spalińska, Paweł Zawadzki

 

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666136