Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

17 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca 155 lat działalności oświatowej w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 9. Tablica została zamontowana na południowej ścianie budynku, a jej odsłonięcia dokonał Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy w obecności pracowników placówki. Sprzed budynku wszyscy przeszli do auli, w której wykład na temat historii i architektury budynku wygłosił Robert Grzybowski nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy. Głos zabrał także dyrektor Robert Preus.

Podczas uroczystości podkreślano znaczenie szkół funkcjonujących w obiekcie oraz placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wspominano znanych i zasłużonych nauczycieli, m.in. H. Bergera, M. Kowalską, J. Witka, T. Tarkowskiego, R. Kuczmę, K. Koniecznego, Z. Węgierskiego, J. Zastempowskiego, nauczycieli akademickich – m.in. prof. W. Jastrzębskiego, prof. E. Trempałę, prof. H. Muszyńskiego. Podkreślano także wysoki poziom nauczania w istniejących tu szkołach, które wykształciły przyszłych kupców, sprzedawców, geodetów, architektów, inżynierów, np. E. Obiałę (budowniczego stadionów w Sydney i Londynie), wykładowców, np. prof. dr hab. inż. M. Barlika (członka Polskiej Akademii Nauk),  mgr. inż. J. Albina (do 2006 r. Głównego Geodetę Kraju i Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).

Zwrócono także uwagę na zasługi edukacyjne dla województwa kujawsko-pomorskiego ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli funkcjonujących w obiekcie przy ulicy Jagiellońskiej 9 w latach 1968-2019.

Oprac. Robert Preus
Fot. Paulina Szczupak

Zdjęcie gł.: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez R. Preusa, dyrektora KPCEN w Bydgoszczy

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,905