Odbicia – wystawa fotografii

Odbicia – wystawa fotografii

                                             Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu                      

4 września (środa) 2019 r. o godz. 11.00 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Odbicia. Wernisaż odbędzie się w siedzibie Biblioteki przy ul. J.H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.

Wystawa jest prezentacją najlepszych prac w ramach projektu “Klub Integracji Społecznej – warsztaty fotograficzne” (finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W ramach projektu w okresie od czerwca 2018 do września 2019 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez Patrycję Sulowską. Zdjęcia pokazują prace w technikach fotogramu, fotografii cyfrowej, fotografii analogowej oraz manualnego połączenia dziedzin plastyki z fotografią. Każda praca to wynik kilkukrotnych spotkań.

Uczestnicy warsztatów: Maria Milarska, Katarzyna Wiszniewska, Malwina Terek, Malwina Bartkiewicz, Anna Kryczka, Stanisław Byrski, Jakub Gregrowicz, Paweł Jachimowicz, Marek Konopka, Jacek Markowicz, Zbigniew Tabaka, Bogdan Tomaszewski, Janusz Danielewicz, Milena Tomczak.

Ekspozycję można oglądać do 30 września 2019 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Zdjęcie gł.: Praca autorstwa Pawła Jachimowicza

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,144,469