Ocena nie jest sprawą życia lub śmierci

Ocena nie jest sprawą życia lub śmierci

KPCEN Bydgoszcz

Ocena nie jest sprawą życia lub śmierci to tytuł szesnastego odcinka z cyklu filmów o charakterze edukacyjnym Przy herbacie o oświacie, które realizowane są przez nauczycieli konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Wiesławę Tomasiak-Wyszyńską i Piotra Szczepańczyka.

Gościem programu jest dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Violetta Panfil–Smolińska, wicedyrektor placówki. Przedmiot dyskusji stanowi szkodliwość stresu wynikającego z procesu oceniania, którym obciążeni są uczniowie w całym procesie edukacyjnym.

Link do filmu: https://youtu.be/ylGjYRrZCDg

Oprac. Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

13 maja 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,578,832