O zdrowiu psychicznym młodzieży w Młynie Wiedzy

Konferencja: Zdrowie psychiczne młodzieży

O zdrowiu psychicznym młodzieży w Młynie Wiedzy

19 stycznia w Centrum Innowacyjnej Edukacji rozpocznie się dwudniowa konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu młodzieży.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wspólnie z Instytutem Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zaprasza na trzecią konferencję naukową “Zdrowie publiczne”. Tegoroczna edycja odbędzie pod tytułem “Zdrowie psychiczne młodzieży”.

Wiele badań społecznych potwierdza, że wchodzenie w dorosłość rodzi wiele problemów wychowawczych, z którymi nie radzą sobie nie tylko rodzice czy opiekunowie prawni, ale również instytucje edukacyjne. Niestety, problemy te często mają podłoże w zaburzeniach psychicznych. Oddziały psychiatryczne szpitali są przepełnione młodymi ludźmi. Są to niepokojące, a nawet alarmujące sygnały. – W trakcie konferencji chcemy wspólnie wypracować model wspierania rozwoju młodzieży, w tym tworzenia warunków do rozwijania i wzmocnienia relacji, jak również poruszyć zagadnienia sposobów rozwiązywania konfliktów, jakie powstają między rówieśnikami, w rodzinie czy w szkole – mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W trakcie konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z wychowaniem dzieci i młodzieży ku zdrowiu, psychologicznymi aspektami jedzenia i niejedzenia u młodzieży, zaburzeniami lękowymi, budowaniem relacji, wspieraniem odporności psychicznej młodzieży. Nie zabraknie tematów związanych ze spektrum uzależnień u adolescentów czy konfliktami i sposobami ich rozwiązywania. Drugiego dnia odbędą się warsztaty dla młodzieży, które będą poświęcone pułapkom w myśleniu, komunikacji bez przemocy oraz uzależnieniom.

Pierwszy dzień konferencji jest dedykowany nauczycielom, wykładowcom, studentom oraz personelowi medycznemu. W drugim dniu odbędą zajęcia warsztatowe, w których mogą wziąć udział uczniowie bydgoskich i toruńskich szkół.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane na stronie internetowej konferencji: KLIKNIJ

Konferencja odbędzie się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji (budynek MW2, ul. Władysława Łokietka 1-3).

3 stycznia 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,051,824