O współpracy na linii biznes-szkoła

Vidhyarthi Darpan z Pixabay

O współpracy na linii biznes-szkoła

logo Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

KPCEN Bydgoszcz

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają  na bezpłatną konferencję online START-UP BYDGOSZCZ ONLINE! O WSPÓŁPRACY NA LINII BIZNES-SZKOŁA , która odbędzie się 22.02.2022 roku w godz. 17.00-19.00.

Dostosowanie szkolnictwa i metod nauczania do wymogów nowoczesnego rynku pracy stanowi nie lada wyzwanie dla kadr nauczycielskich. Z drugiej strony także sektor biznesowy nie powinien zamykać się na współpracę z tymi, którzy odpowiadają za efekty kształcenia przyszłych pracowników. Tematyka kolejnej konferencji  Start-Up Bydgoszcz online! skierowana jest do tych pracowników placówek edukacyjnych i przedsiębiorców, którzy rozumieją,  jak ważna jest współpraca i komunikacja na linii biznes-szkoła.

Już 22 lutego porozmawiamy z:

Robertem Preusem, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i fascynatem projektowania modeli przestrzennych, o trzecim wymiarze w szkole i biznesie, czyli druku 3D (godz. 17.10-17.40).

Iwoną Andrzejewską, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, o stażach i praktykach uczniowskich (godz. 17.40-18.10)

Janem Palaczem, dyrektorem Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, o praktycznych wskazówkach i rozwiązaniach w szkoleniu branżowym nauczycieli (godz. 18.10-18.40).

Dla dyrektorów szkół i nauczycieli konferencja to szansa na spotkanie z pracodawcami i możliwość poszerzenia  wiedzy z zakresu aspektów prawnych oraz praktycznych sposobów organizacji stażów i praktyk uczniowskich  a także szkoleń branżowych dla nauczycieli.

Uwaga!

Zapisy dokonywane są przez stronę Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zapisy na stronie: https://barr.pl/wydarzenia/startup-bydgoszcz-biznes-szkola/

Po rejestracji na szkolenie pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do konferencji.

Nauczyciele – uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji wystawione przez KPCEN w Bydgoszczy. Prosimy o  zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Oprac. Roma Gorczyca

Fot. Vidhyarthi Darpan z Pixabay

2 luty 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,102