O sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych

O sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych

Miniony rok szkolny 2019/2020 był kolejnym rokiem pracy szkolnych doradców zawodowych w ramach sieci wsparcia i samokształcenia utworzonej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Udział w sieciach zadeklarowało z początkiem roku szkolnego 36 nauczycieli, a ich aktywność przewidziana była na 30 godzin.

Sieci współpracy i samokształcenia to forma bardzo lubiana przez nauczycieli. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań stacjonarnych. Poprzez spontaniczną wymianę doświadczeń jej uczestnicy poznają sprawdzone rozwiązania w zakresie określonych obszarów działań szkoły oraz rozwijają swoje kompetencje. Ciekawe metody czy rozwiązania problemów funkcjonujące w jednej szkole, mają duże szanse powodzenia w innych placówkach. Czas i energia, zaoszczędzone na wypracowywaniu tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna, mogą być spożytkowane w inny istotny sposób. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Zapraszani na spotkania specjaliści są często niedostępni w mniejszych placówkach, choćby ze względu na niewielką liczbę nauczycieli, którzy mogliby bezpośrednio skorzystać z ich pomocy. Sieci są także płaszczyzną efektywnie integrującą lokalne  środowisko edukacyjne, co tym bardziej sprzyja wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.

Na koniec – praca w sieci często bywa inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań, wypracowania niestosowanych do tej pory narzędzi i metod pracy.

Stworzone przez KPCEN we Włocławku sieci współpracy i samodoskonalenia skupiają szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, a także nauczycieli i dyrektorów reprezentujących szkoły różnego typu, a zajmujące się tematyką orientacji zawodowej uczniów. Nauczyciele pracują pod kierunkiem koordynatora sieci, Agaty Antkowskiej – nauczyciela konsultanta, trenera doradztwa zawodowego.

Z początkiem roku szkolnego sieć wyznacza własne cele i program działania w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych jej uczestników.

Najczęściej poruszane tematy to zmiany w prawie oświatowym w zakresie doradztwa zawodowego, tworzenie WSDZ i współpraca nauczycieli podczas jego realizacji, narzędzia diagnostyczne, metody pracy doradczej z grupą, rodzicami, nowe nurty w doradztwie zawodowym.

W minionym roku szkolnym, ze względu na jego specyfikę, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane przez uczestników narzędzia pracy zdalnej – ćwiczenia, gry, scenariusze zajęć, narzędzia TIK wykorzystywane do pracy online.

Praca w sieci odbywała się na platformie edukacyjnej Moodle oraz za pośrednictwem różnego typu komunikatorów. W ciągu pierwszego półrocza uczestnicy spotykali się także w realu. W przyszłym roku szkolnym zaplanowane są dwie dodatkowe sieci szkolnych doradców zawodowych: powiatu aleksandrowskiego oraz powiatów lipnowskiego i rypińskiego. Obie będą realizowane przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie i Rypinie.

 

Oprac. Agata Antkowska, KPCEN we Włocławku

Fot. Pixabay

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646056