O pojęciu interpretacji. Uwagi metodologiczne. Wykład prof. dr hab. Jarosława Rolewskiego

O pojęciu interpretacji. Uwagi metodologiczne. Wykład prof. dr hab. Jarosława Rolewskiego

Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza 13.01.2022 r. o godz. 19.00 na wykład prof. dr hab. Jarosława Rolewskiego “O pojęciu interpretacji. Uwagi metodologiczne”. Wykład odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 oraz online na MS Teams.

Prof. dr hab. Jarosław Rolewski: W odczycie dokonuję metodologicznej klasyfikacji różnych podstawowych sposobów definiowania pojęcia interpretacji, szczególnie w zależności od sposobu definiowania  związanego z nim nieodłącznie pojęcia znaczenia (sensu). Zasadą porządkującą tę klasyfikację jest rodzaj (typ) obiektu będącego znaczeniem w obrębie danego stanowiska filozoficznego. Najwięcej uwagi poświęcam tutaj współczesnej teorii hermeneutycznej, zwłaszcza H.-G. Gadamera, jako tej filozofii, która z pojęcia znaczenia, rozumienia i interpretacji uczyniła podstawę swej refleksji, a także ze względu na znaczenie tej koncepcji dla współczesnej humanistyki.

Biogram prof. Rolewskiego

Studia filozoficzne w Uniwersytecie Warszawskim zakończone pracą magisterską nt. filozofii Hegla, doktorat w roku 1986 w Instytucie Filozofii UW na podstawie pracy o filozofii Kanta. W latach 1986-1991 praca w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, w Zakładzie Teorii Poznania i Filozofii Nauki. Od 1991 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Habilitacja na podstawie rozprawy o fenomenologii „późnego” Husserla. Tytuł profesora nauk humanistycznych w roku 2014. Współredaktor m.in. serii wydawniczych: Biblioteka Klasyków Filozofii, Klasyka Filozofii Niemieckiej i Hermeneutyka Problemów Filozofii  oraz pisma Studia z Filozofii Niemieckiej.

Ważniejsze prace: Kant a metafizyka (1991), O równości (1994), Nowa metafizyka Kanta (2002), Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii „późnego” Husserla (1999), Pojęcie prawdy u Kanta i „późnego” Husserla (2013). Główny obszar zainteresowań:  fenomenologia (szczególnie Husserla), filozofia Kanta, klasyczna filozofia niemiecka, hermeneutyka.

11 stycznia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,795