Nowy żłobek w gminie Brzozie

Fot. Andrzej Goiński

Nowy żłobek w gminie Brzozie

W gminie Brzozie (powiat brodnicki) powstał pierwszy w powiecie żłobek samorządowy z oddziałami w miejscowościach Brzozie i Jajkowo, w których opieką zostanie objętych szesnastu maluchów. Utworzenie placówek było możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dzisiejszej (2 marca) uroczystości otwarcia żłobka samorząd województwa reprezentuje wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

– W obecnej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd województwa przeznacza znaczące środki zarówno na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, jak i budowę zupełnie nowych obiektów – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Na potrzeby żłobka w Brzoziu został zaadaptowany budynek po wygaszonym gimnazjum, placówka w Jajkowie swoje miejsce znalazła przy budynku szkoły podstawowej. Żłobki zostały przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci oraz wyposażone w niezbędne meble, sprzęty oraz zabawki. Powstały aneksy kuchenne oraz nowoczesne i bezpieczne place zabaw. W każdym z oddziałów znajdzie się miejsce dla 8 maluchów. Całkowita wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych, dofinansowanie z RPO wyniosło 430 tysięcy złotych.

W ostatnim czasie otwarte zostały zbudowane z udziałem środków unijnych żłobki w Świeciu (Nowy żłobek w Świeciu) i Barcinie – powiat żniński (Nowe miejsce dla maluchów z Barcina). Nowe żłobki powstały już także we Włocławku, Golubiu-Dobrzyniu i gminie Aleksandrów Kujawski. W Toruniu rozbudowywane są trzy żłobki miejskie, czwarty jest budowany na lewobrzeżu przy ulicy Andersa. Kolejne powstaną w Bydgoszczy (dwa żłobki) i Rogowie pod Toruniem (jeden żłobek). Łączna kwota, którą rozdysponował Urząd Marszałkowski na realizację tych celów to 29 milionów złotych. Dzięki temu powstają 604 nowe miejsca dla maluchów.

Poza budową żłobków środki z RPO do tej pory pozwoliły na  utworzenie 3121 miejsc opieki na terenie całego województwa. Kwota, jaka została przeznaczona na rzecz organizacji opieki nad najmłodszymi to 123 miliony złotych. Najwięcej takich dotąd miejsc powstało i powstanie w Bydgoszczy (699 nowych miejsc), Toruniu (509 nowych miejsc) i Włocławku (115 nowych miejsc).

Lista wszystkich projektów

Do młodych rodziców adresujemy także program „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Wsparcie to nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów żłobka lub wynagrodzenie niani. Młodym rodzicom oferujemy także poradnictwo zawodowe i szkolenia wspomagające powrót na rynek pracy. Więcej: „Nowe vouchery, czyli wsparcie dla młodych rodziców”.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Andrzej Goiński

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,138,991