Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na przyszłość

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na przyszłość

Kursy branżowego języka obcego, płatne staże u pracodawców, granty na innowacyjne projekty  – ponad tysiąc uczniów techników z Kujaw i Pomorza skorzystało z oferty „Szkoły Zawodowców”, projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz siedmioma samorządami lokalnymi.

Zależało nam, by młodzi ludzie kończący szkoły zawodowe znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Udział w projekcie umożliwił im rozwój wiedzy, umiejętności, poszerzenie horyzontów. Zajęcia pod okiem fachowców były dla nich inspiracją, pozwoliły nabrać odwagi do wykonania i wdrożenia własnych, innowacyjnych projektów oraz śmiało wkroczyć na obraną ścieżkę zawodową – mówi marszałek Piotr Całbecki

Realizację trzyletniego projektu zakończyliśmy w sierpniu 2019 roku. Ofertę skierowano był do uczniów siedemnastu techników, kształcących w zawodach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli dziedzinami, na które samorząd województwa stawia w gospodarce i współdziałającej z nią nauce:

 • najlepsza bezpieczna żywność (przetwórstwo, nawozy i opakowania) – zawód technik technologii żywności),
 • motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, teleinformatyk,
 • przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT – zawód: technik informatyk,
 • biointeligentna specjalizacja (potencjał naturalny, środowisko, energetyka – zawód: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
 • transport, logistyka, handel (szlaki wodne i lądowe) – zawody: technik logistyk, technik spedytor.

 

Lista szkół biorących udział w projekcie

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany był przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z  Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz siedmioma samorządami lokalnymi:

 • miastem Toruń (6 szkół),
 • miastem Włocławek (4 szkoły),
 • miastem Grudziądz (2 szkoły),
 • powiatem świeckim (1 szkoła),
 • powiatem wąbrzeskim (1 szkoła),
 • powiatem tucholskim (1 szkoła),
 • powiatem żnińskim (2 szkoły).

 

Zajęcia na uniwersytecie, specjalistyczne kursy i branżowy język obcy

W ramach przedsięwzięcia uczniowie odbywali zajęcia na wyższej uczelni prowadzone przez nauczycieli akademickich. Zajęcia poświęcone były między innymi termodynamice, układom programowalnym, drukowi 3D, wirtualnym przyrządom pomiarowym oraz sterownikom przemysłowym. Uczestniczyli też w szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Były to między innymi kursy z zakresu specjalistycznych metod spawania, obsługi wózków widłowych, grafiki komputerowej, obsługi suwnic, podestów ruchomych oraz programowania JAVA. Dodatkowo przyszli fachowcy szkolili branżowy język obcy, którego poznanie umożliwia zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach.

Praktyczne, płatne staże u pracodawców

Uczniowie uczestniczyli także w stażach zawodowych u pracodawców. Za zrealizowanie łącznie 150 godzin nauki otrzymali stypendium w wysokości 1 500 złotych. W przedsięwzięcie zaangażowanych było 60 zakładów pracy, między innymi Muller – Fabryka Świec w Grudziądzu, Audi Centrum Toruń Fortis Auto, Reflex Polska oraz Raben Logistics Polska we Włocławku.

Konkurs z grantami dla wynalazców

Praktyki u pracodawców pozwoliły uczniom zrozumieć, jak ważne jest nowoczesne zaplecze produkcyjne, bez którego niemożliwa jest konkurencyjność na współczesnym rynku pracy. W trakcie odbywania stażu zdobyli umiejętności praktyczne, które mogli zweryfikować w trakcie konstruowania wymyślonego przez siebie wynalazku w zorganizowanym dla nich „Konkursie Wynalazczości”. Twórcy najlepszych projektów otrzymali graty w wysokości do 8 tysięcy złotych, które wykorzystali na realizację zadań.

Sprzęt dla szkół oraz studia i kursy dla nauczycieli

W ramach projektu pracownie zawodowe 17 szkół z województwa zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wśród zakupionych urządzeń znalazły się zestawy komputerowe, projektory, drukarki, systemy do nauczania języków obcych. Wartość zakupu to blisko 800 tysięcy złotych. Ze wsparcia skorzystali także nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczestniczyli w szkoleniach i specjalistycznych kursach. Część korzystała także ze studiów podyplomowych.

Projekt „Szkoła Zawodowców”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania to 4,9 miliona złotych.

Projekt „Szkoła Zawodowców” w liczbach:

 • 1000 uczniów objętych projektem
 • 17 techników uczestniczących w projekcie
 • 3 lata – okres trwania projektu
 • 4,9 mln złotych – wartość zadania
 • 800 tys. złotych – wartość sprzętu dydaktycznego dla szkół
 • 60 zakładów pracy oferujących staże zawodowe
 • 8 tys. złotych – wartość grantu na realizację wynalazku

 

Strona internetowa projektu: zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Zajęcia komputerowe w ramach projektu Szkoła Zawodowców, fot. Łukasz Piecyk

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,165