Nowe rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Nowe rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego

23 marca br. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wejdzie w życie 26 marca 2020 r.

Na mocy rozporządzenia wprowadzono obowiązek zajęć on-line oraz zapewniono możliwość sprawdzenia efektów nauczania poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych. Uczelnie będą mogły też kontynuować ten sposób kształcenia i weryfikację efektów nauczania do września 2020 r.

Rozporządzenie reguluje także funkcjonowanie uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Pozwala na podejmowanie uchwał w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – nawet wtedy, jeśli taki tryb ich podejmowania nie został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Zob. Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Oprac. Anna Siemińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,151,114