Nowe miejsca dla przedszkolaków

Fot. Mikołaj Kuras

Nowe miejsca dla przedszkolaków

Samorząd województwa z myślą o najmłodszych mieszkańcach regionu i ich rodzicach przeznacza znaczące środki z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę i organizację miejsc w żłobkach i przedszkolach. Dziś (15 listopada) otwarcie pierwszego publicznego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej (powiat bydgoski).

Nowe przedszkole „Leśne skrzaty” znajduje się budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2. Jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 914 tysięcy złotych. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 1,2 miliona złotych. Dzięki tym pracom utworzono 100 miejsc dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat.

Przedszkola

Środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiły dotąd także na utworzenie 6791 miejsc dla przedszkolaków w całym regionie. Wiele projektów z zakresu rozwoju edukacji przedszkolnej w ramach RPO to przedsięwzięcia zintegrowane, czyli takie, w których dofinansowanie trafia najpierw na realizację części inwestycyjnej, a następnie na prowadzenie placówki oraz organizację dodatkowych zajęć.

Wśród projektów inwestycyjnych jest 53 zadań dotyczących budowy nowych budynków przedszkoli, rozbudowy i adaptacji na ten cel istniejących gmachów oraz termomodernizacji budynków, w których przebywają przedszkolaki. Suma dofinansowania na ten cel to ponad 63 miliony złotych. W ramach tak zwanych „projektów miękkich” zarząd województwa przyznał dotąd dofinansowanie na realizację 74 przedsięwzięć, które pozwoliły na utworzenie blisko 3261 miejsc dla przedszkolaków oraz umożliwiły organizację dodatkowych zajęć dla maluchów. Suma wsparcia to ponad 26 milionów złotych.

Lista wszystkich projektów

Żłobki

Dzięki środkom z RPO pomagamy także w opiece nad małymi dziećmi do lat 3, między innymi poprzez budowę żłobków i organizację opieki dla maluchów. Środki z RPO pozwoliły także na budowę i rozbudowę nowych żłobków w Bydgoszczy (2 żłobki), Toruniu (4 żłobki), Włocławku, Świeciu, gminie Aleksandrów Kujawski, gminie Rogowo (powiat żniński) i gminie Golub-Dobrzyń, Barcinie (powiat żniński). Dzięki tym inwestycjom liczba miejsc opieki na terenach tych gmin zwiększyła się o 604. Łączna kwota, którą rozdysponował Urząd Marszałkowski na realizację tych celów to 29 mln złotych. Uzyskane środki beneficjenci mogli przeznaczyć również na organizację miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, a także u dziennych opiekunów. Pozwolą one na utworzenie 3121 miejsc opieki na terenie całego województwa. Kwota, jaka została przeznaczona na rzecz organizacji opieki nad najmłodszymi to 123 mln złotych Najwięcej powstało i powstanie w Bydgoszczy (699 nowych miejsc), Toruniu (509 nowych miejsc) i Włocławku (115 nowych miejsc).

Lista wszystkich projektów

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,850,918