Nowa Rada Programowa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Nowa Rada Programowa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

10 grudnia w Centrum Innowacyjnej Edukacji odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w nowym składzie. Akty powołania wręczył Paweł Gulewski, zastępca Prezydenta Torunia.

Głównym zadaniem Rady Programowej jest pełnienie funkcji doradczej i opiniodawczej w sprawach związanych z działalnością statutową CNMW, opiniowanie programu działalności Centrum oraz sprawozdań z jego wykonania, a także promowanie idei CNMW w kraju, za granicą oraz poszukiwanie różnorodnych form wsparcia, zwłaszcza finansowego i programowego.

Członków Rady Programowej powołuje Prezydent Miasta Torunia w szczególności spośród osób reprezentujących środowiska naukowe, techniczne i edukacyjne oraz inne związane programowo z zakresem działalności Centrum. Kadencja Rady trwa 3 lata. Członkinie i członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Skład Rady Programowej CNMW na lata 2021-2024 (w kolejności alfabetycznej): 

 1. dr hab. Leon Andrzejewski
 2. dr hab. Bogusław Buszewski
 3. dr hab. Włodzisław Duch
 4. dr hab. Ireneusz Grabowski
 5. Maciej Jakimiec
 6. Jarosław Józefowicz
 7. dr Marek Jurgowiak
 8. dr Maja Lewandowska-Robak
 9. dr hab. Maria Antonina Lewicka
 10. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
 11. dr hab. Krystyna Szafraniec
 12. dr hab. Wojciech Wysota
 13. Izabela Ziętara

 

Przewodniczącą Rady Programowej pozostała Izabela Ziętara, zastępcą cą Przewodniczącej dr Marek Jurgowiak, a sekretarzem prof. dr hab. Krystyna Szafraniec.

Pracę w Radzie Programowej zakończyli: Elżbieta Dzikowska, prof. dr hab. Andrzej Kus oraz dr Łukasz Bartosik.

Zdjęcie gł.: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski odbiera akt powołania do Rady Programowej z rąk Pawła Gulewskiego, zastępcy Prezydenta Torunia

13 grudnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,827