Niezwykła latarnia zajaśniała przed budynkiem KPCEN

Odłonięcia latarni dokonali Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy

Niezwykła latarnia zajaśniała przed budynkiem KPCEN

KPCEN Bydgoszcz

29 grudnia 2021 roku przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy została odsłonięta latarnia wykonana zgodnie z historycznym projektem z 1863 roku.

W  uroczystości wzięli udział Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator odsłonięOświaty, Łukasz Krupa, Dyrektor Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, Marek Iwiński, Plastyk Miasta Bydgoszczy, Bogna Derkowska-Kostkowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz kilkadziesiąt osób związanych z tym przedsięwzięciem.

Zgromadzonych przy latarni przywitał Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. W swoim wystąpieniu podkreślił trzy powody podjętej inicjatywy.

Pierwszy to pozostawienie materialnego śladu po nas, po naszym pokoleniu, a w zasadzie kilku pokoleniach, bo przecież wśród darczyńców są absolwenci wielu szkół, które mieściły się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 jeszcze w ubiegłym wieku. Ta latarnia jest takim międzypokoleniowym śladem tego, co wspólnie zrobiliśmy.

Drugi powód, to chęć dokończenia budowy według dawnego projektu. Nie mamy pewności – mówił dyrektor – czy latarnia, a może latarnie stały przed budynkiem. Nie zachowały się w tym zakresie żadne dokumenty. Jedynie możemy przypuszczać, że w trakcie zmiany zasilania z gazowego na elektryczne zostały one stąd usunięte. Pewne jest tylko to, że latarnie były ujęte w projekcie tego miejsca.

Trzeci powód to wymiar symboliczny. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 9 służy oświacie od blisko 160 lat. To prawdziwa Świątynia Edukacji – mówił Robert Preus. Funkcjonowało w nim 21 szkół, 6 placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, czytelnie i kilka księgarni pedagogicznych. Z tego miejsca zawsze emanowało światło edukacyjne dla uczniów, studentów i nauczycieli. Latarnia jest nie tylko światłem, które ma o tym przypominać, ale także biżuterią tego miejsca. 

Odsłonięcia latarni dokonali wspólnie Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Podziękowano także wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia, a szczególnie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędowi Miasta Bydgoszczy za wsparcie finansowe i życzliwość, mediom, m.in. redaktorom TVP Bydgoszcz, Radia PiK, Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej za promowanie wydarzenia, a także osobom prywatnym: absolwentom szkół, które tu istniały oraz nauczycielom za zaangażowanie i wkład finansowy.

Następnie uroczystość kontynuowano w auli budynku. Tam dyrektor KPCEN  wręczał najbardziej zaangażowanym instytucjom i osobom prywatnym statuetki latarni zaprojektowane i wydrukowane w placówce na drukarce 3D. Pamiątki cieszyły się dużym uznaniem.

Wydarzenie relacjonowała TVP Bydgoszcz, Radio PiK i prasa lokalna.

Oprac. Anna Rupińska

Autorzy zdjęć: Jan Szczepańczyk, Piotr Szczepańczyk

Zdjęcie gł.: Odłonięcia latarni dokonali Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy

31 grudnia 2021

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,457