Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność w województwie toruńskim

07 Maj Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność w województwie toruńskim

W tym roku mija 41 lat od utworzenia Solidarności Rolników Indywidualnych. Z tej okazji Książnica Kopernikańska w Toruniu przygotowała nie jedną, a trzy wystawy. Dwie stacjonarne – pierwszą przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Plac Teatralny 2); drugą w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 oraz ekspozycję online, która będzie dostępna na stronie www.ksiaznica.torun.pl Wystawa posterowa przed Urzędem Marszałkowskim zostanie otwarta 12 maja 2021, ok. godz. 11.30. W plenerze prezentujemy reprodukcje dokumentów z prywatnej kolekcji Michała Grabianki oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy. Można zobaczyć także fotografie dotąd niepublikowane, a także artykuły prasowe z pism toruńskich: „Nowości” i „Gazety Pomorskiej” oraz związkowych „Wolnego Słowa” i „Rzeczychłopskiej” z 1981 r. W ekspozycji wykorzystano fotografie: Lecha Różańskiego (niegdyś członka toruńskiego MKZ i fotoreportera toruńskiego „Wolnego Słowa”) z jego własnej kolekcji; Michała Kokota (członka toruńskiej awangardowej grupy fotograficznej 061) z kolekcji żony Marii Kokot; Grzegorza Osowickiego i Artura Wiśniewskiego z ich własnej kolekcji; dokumenty z prywatnego archiwum Michała Grabianki (pełnomocnika toruńskiego MKZ do spraw zakładania zielonej „Solidarności” w woj. toruńskim, później pełnomocnika WKZ NSZZ RI „Solidarność”) oraz materiały Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (fotografie Remigiusza Stasiaka oraz plakat prof. Eugeniusza Get-Stankiewicza), Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (fotografie), Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy (kopie dokumentów) i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wystawa w gablotach w holu Książnicy Kopernikańskiej będzie czynna od 12 maja. W bibliotece wyeksponowano oryginały dokumentów związkowych NSZZ RI „Solidarność” województwa toruńskiego z kolekcji Michała Grabianki, a ponadto: znaczki związkowe, w tym i strajkowe, numery unikatowych tytułów prasowych wychodzących w Toruniu w 1981 r. („Wolnego Słowa”, „Rzeczychłopskiej”) ze zbiorów Książnicy, kopie fotografii Michała Kokota oraz barwnych zdjęć (które były to wówczas rzadkością), Lecha Różańskiego i Grzegorza Osowickiego, a nie znalazły się na wystawie planszowej. Wystawa online na stronie www.ksiaznica.torun.pl została poświęcona powstaniu „Solidarności” RI w kraju i województwie toruńskim. To chronologiczna opowieść o ludziach, dzięki którym powstała zielona „S” doprowadzona do momentu zawieszenia działalności Związku (w kraju i w Toruniu).

Organizatorzy i autorzy wystawy dedykują ją zmarłym związkowcom zielonej „Solidarności” regionu toruńskiego.

7 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,533