Nawet 5 tysięcy złotych dla naszych prymusów zawodu

Nawet 5 tysięcy złotych dla naszych prymusów zawodu

Województwo Kujawsko-Pomorskie

402 uczniów techników oraz 173 uczniów szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne adresowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II to środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.     

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 575 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (33 stypendystów), Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (29 stypendystów), Zespół Szkół w Mogilnie (27 stypendystów) i Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy (26 stypendystów).

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

  • stypendia trafią do 575 młodych
  • wśród nich 402 to uczniowie techników, a 173 szkół branżowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie
  • stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

 

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne – poza uczniami szkół zawodowych stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i humaniści.

Zobacz także

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot.  Mikołaj Kuras dla UMWKP, Ubiegłoroczne spotkanie ze stypendystami programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

5 stycznia 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,053,365