Nauki przyrodnicze w przedszkolu?

Nauki przyrodnicze w przedszkolu?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku

Eksperymentowanie to naturalna aktywność poznawcza dziecka. Zmierza do odkrywania i poznawania otaczającej rzeczywistości. Pobudza do myślenia, rozwija poczucie sprawstwa, pogłębia i poszerza wiedzę.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty stacjonarne Laboratorium małego przyrodnika w celu poszukiwania nowych rozwiązań i odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób wykorzystać naturalną ciekawość dziecka do kierunkowej, samodzielnej eksploracji?
  • W jaki sposób zachęcać dziecko do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi?
  • Jak uruchamiać dziecięcą logikę z kreatywnym myśleniem?
  • Jak zorganizować ciekawe, pouczające i bezpieczne przyrodnicze laboratorium?

 

Termin spotkania: 18-10-2022 w godz. 15.00-18.00

Zapisz się

 

14 października 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,040,263