Nauka obywatelska w Młynie Wiedzy

Nauka obywatelska w Młynie Wiedzy

Nauka obywatelska w Młynie Wiedzy

27 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się konferencja inaugurująca projekt “Projekty badawcze w CNMW dla każdego!”. Zaplanowano również warsztaty z komunikacji nauki.

Celem działania toruńskiego centrum nauki jest popularyzacja idei nauki obywatelskiej (citizen science) w ramach działania, które wyposaży uczestników projektu w umiejętności z zakresu metodologii nauk przyrodniczych oraz komunikacji nauki. – To unikatowy projekt. Oprócz zaprezentowania czym jest nauka obywatelska, chcemy wyposażyć uczestników w umiejętności, które pozwolą im realizować samodzielne prace badawcze, a także efektywnie i efektownie zakomunikować ich rezultaty, aby były zrozumiałe dla większości odbiorców – wyjaśnia Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy. – Chcemy stworzyć zespoły badawcze, które przy wsparciu naszych pracowników i zaplecza sprzętowego, będą mogły zrealizować autorskie projekty naukowe – dodaje.

Konferencja i warsztaty

Udział w konferencji i warsztatach zaplanowanych 27 września jest bezpłatny. W jej trakcie zostaną zaprezentowane trzy wykłady poświęcone możliwościom zaangażowania się w projekty z zakresu nauki obywatelskiej, powstawaniu fake newsów w nauce (i nie tylko) oraz najnowszym sposobom rozbudzania ciekawości. Warsztaty “Autoprezentacja, czyli jak nie spalić się w centrum uwagi” umożliwią poznanie sposobów radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, gestykulacją czy stresem. – To propozycje dla uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców, pracowników instytucji edukacyjnych i kultury. Dzięki interaktywnej formie będą oni mieli okazję do zdobycia nowych lub wzbogacenia posiadanych kompetencji – mówi Marcin Centkowski. – Z własnego doświadczenia wiemy, że we współczesnym świecie bardzo ważna jest komunikacja i formy jakie przybiera. Istotne jest również to, aby umiejętnie weryfikować informacje, które do nas napływają. Dzięki warsztatom będzie okazja, aby poznać mechanizmy informacyjnej manipulacji i sposoby, jak jej nie ulegać w życiu codziennym, jak i zawodowym – dodaje.

Mówcami podczas konferencji i prowadzącymi zajęciach będą członkowie i członkinie stowarzyszenia “Rzecznicy Nauki”, laureata konkursu “Popularyzator Nauki 2019”. Tworzą je aktywni naukowcy oraz popularyzatorzy nauki w Polsce.

Program konferencji oraz formularz zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 września do wyczerpania miejsc. Ze względu na zasady reżimu sanitarnego w wydarzeniu może uczestniczyć 150 osób. Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma certyfikat udziału w wydarzeniu.

Zespoły badawcze

W ramach projektu zostaną utworzone zespoły badawcze (2-3 osób), które samodzielnie zrealizują autorski projekt przy wsparciu merytorycznym i sprzętowym Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Chęć utworzenia zespołu mogą zgłosić osoby indywidualne oraz zespoły osób od 15. roku życia. Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 września do wyczerpania puli miejsc (15) poprzez formularz dostępny TUTAJ.

Uczestnicy/uczestniczki tej części projektu wezmą udział w ośmiu spotkaniach (od października 2021 r. do kwietnia 2022 r.), w trakcie których zostanie wybrana tematyka projektów, a badacze zapoznają się z metodologią procesu badawczego, sformułują problemy badawcze, hipotezy, przeprowadzą pierwsze próby doświadczalne, skonstruują prototypy doświadczeń, a następnie ich modele. Przeprowadzą odpowiednie pomiary na zbudowanym modelu problemu badawczego, dokonają analizy wyników i skonfrontują je z postawionymi hipotezami. Ważnym elementem będzie również zaprojektowanie budżetu projektu. Ostatnie spotkanie będzie związane z przygotowaniem plakatu/prezentacji/wystąpienia, które pozwolą na zaprezentowanie wyników badań szerszej publiczności.

Projekt Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – “Projekty badawcze w CNMW dla każdego!” – jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Informacje o działaniu są dostępne na stronie internetowej centrum nauki.

30 sierpnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,040,217