Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych

Nowelizacja rozporządzenia MEN

Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało, aby od 1 września 2020 r. na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowano tematykę dotyczącą “istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska”. Zagadnienia te będą mogły być realizowane przy wsparciu zapraszanych na lekcje specjalistów z danej dziedziny, wolontariuszy oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej. Projekt przewiduje też, że ramowy plan nauczania obejmie zajęcia odbywające się w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Projekt rozporządzenia 8 kwietnia br. skierowany został do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Więcej informacji na stronie MEN – tutaj

Projekt rozporządzenia – tutaj

Oprac. i projekt graf. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,930