Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2019 r. – szkoły, które otrzymały dotacje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2019 r. – szkoły, które otrzymały dotacje

Lista organów prowadzących szkoły/biblioteki pedagogiczne z wykazem szkół/bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2019, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia

1. Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), a także na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w pkt. 5 zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 204/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących szkoły, wraz z wykazem szkół/ bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

2. Przekazanie organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek nastąpi na podstawie umowy.

3. Dotowany może wykorzystać przyznane środki dopiero od dnia zawarcia (podpisania) umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lista szkół na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640749