Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyW związku z §14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021  r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN oraz rozliczenie z wykorzystanego wsparcia finansowego na drukach dostępnych na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (zgodnie z § 9 ust. 3  umowy dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 do rozliczenia należy dołączyć kopie faktur i potwierdzenia zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem) do dnia 15 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. NPRCz

16 grudnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,682,829