Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB

Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB

Jak zdobyć wyposażenie pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych bez subwencji? Wystarczy wziąć udział w tym wydarzeniu!

„Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB” to akcja konkursowa, w ramach której szkoły podstawowe mogą otrzymać zestawy wyposażenia pracowni przyrodniczych, oprogramowanie na tablice interaktywne oraz inne nagrody o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.

Atrakcyjne nagrody to jednak nie wszystko. To wydarzenie jest przede wszystkim promocją niezwykle skutecznego modelu nauczania poprzez doświadczenia, eksperymenty i projekty badawcze. Nie od dziś wiadomo, że czynny udział ucznia w lekcji jest jedną z najlepszych metod stymulacji jego rozwoju oraz poprawienia wyników nauki. Co więcej, pełne zrozumienie zjawisk przyrodniczych jest możliwe jedynie poprzez metody doświadczalne i unaoczniające.
Niestety polskie szkoły coraz rzadziej mają dostęp do pracowni przyrodniczych, czy nawet najważniejszych elementów ich wyposażenia. Tym samym realizacja tego modelu nauczania staje się coraz trudniejsza, a czasami wręcz niemożliwa. Z tej właśnie potrzeby zrodził się wpierw pomysł na stworzenie zestawów wyposażenia szkolnych pracowni LaboLAB, a następnie idea realizacji wydarzenia „Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB”, które pozwoliłoby szkołom podstawowym zdobyć – to wyposażenie i inne pomoce usprawniające proces nauczania – zupełnie za darmo.

Akcja konkursowa została podzielona na dwa etapy. W pierwszym szkoły podstawowe muszą jedynie się zarejestrować, wskazać interesujące je zestawy wyposażenia pracowni przyrodniczych LaboLAB – czyli gotowe rozwiązania i wyposażenie do praktycznego
nauczania biologii, chemii, geografii i fizyki, którego wartość to nawet 5990 zł – i uzasadnić swój wybór.

Rejestracja do konkursu trwa do końca lutego 2019 r. i odbywa się na stronie www.labolab.pl/konkurs. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje

Ulotka

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640833