Najlepsi humaniści odebrali wyróżnienia

Uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym stypendystom projektu „Humaniści na start!”, fot. Mikołaj Kuras

Najlepsi humaniści odebrali wyróżnienia

Jakub Bernacki i Bartosz Lusiak to najzdolniejsi humaniści, którzy w roku szkolnym 2018/2019 najlepiej zrealizowali program edukacyjny w ramach marszałkowskiego projektu „Humaniści na start!”. Dziś (18 czerwca) w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia 49 najpilniejszym stypendystom. W uroczystości udział wzięła wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

Projekt „Humaniści na start!” skierowany jest do uzdolnionych uczniów ostatnich klas szkoły podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Uczniowie otrzymujący pomoc stypendialną, przez cały rok szkolny realizują indywidualne plany rozwoju edukacyjnego. Plan sporządzają pod okiem nauczycieli, którzy sprawują pieczę nad ich wdrażaniem. Uczniowie z najlepszymi wynikami (36 uczniów liceów i 13 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) otrzymają certyfikaty i upominki. Zdobywcom najwyższej liczy punktów w rankingu wręczymy specjalne statuetki. Otrzymają je Bartosz Lusiak z I liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Jakub Bernacki z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.

Lista stypendystów z najlepszymi wynikami

W ramach projektu stypendialnego „Humaniści na start!” wsparciem planujemy objąć łącznie 1800 osób przez trzy lata. W roku szkolnym 2018/2019 zarząd województwa zdecydował o przyznaniu wsparcia 366 młodym humanistom (lista stypendystów tutaj). Wśród nich jest 139 uczniów podstawówek oraz 227 licealistów. Uczniowie otrzymują stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza). Wsparcie uczniowie wykorzystują między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

W ramach marszałkowskich programów stypendialnych wsparcie finansowe na rok szkolny 2018/2019 otrzymało blisko 1,9 tysiąca pracowitych uczniów z regionu. Stypendia przyznajemy humanistom, uzdolnionym w dziedzinie przedmiotów ścisłych i prymusom zawodu (więcej). Nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2019/2020 ruszy we wrześniu.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym stypendystom projektu „Humaniści na start!”, fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,139,220