Nabór wniosków w programie “Aktywna tablica” na 2021 r.

Aktywna tablica - program

Nabór wniosków w programie “Aktywna tablica” na 2021 r.

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883) upoważnione do udziału w programie szkoły składają wnioski do swoich organów prowadzących do dnia 15 maja 2021 r. Organy prowadzące występują z wnioskiem o dotację do właściwego wojewody do dnia 30 maja 2021 r. Wzory wniosków dyrektorów szkół oraz wniosku organu prowadzącego znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Szczegółowe informacje TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,127