Nabór do przedszkoli 2021

24 lt. Nabór do przedszkoli 2021

8 marca rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego najpóźniej do 24 lutego.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22 rusza dokładnie 8 marca o godz. 8:00 i odbywać się będzie online. Elektroniczny system naboru będzie dostępny już od 4 marca, żeby rodzice mogli się zapoznać z ofertą wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

Rodzic będzie musiał zalogować się do systemu i wpisać wszystkie dane, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek dostarczyć do preferowanego przedszkola. We wniosku można wpisać maksymalnie 3 przedszkola (oddziały przedszkolne). Jeśli dziecko nie dostanie się do żadnego z nich, rodzic może ubiegać się o jego przyjęcie do innej placówki w naborze uzupełniającym, jeśli nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

W tym roku Miasto przygotowało ok. 5500 miejsc. Część z nich jest przeznaczona dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. Deklarację o kontynuacji nauki przez dziecko rodzic powinien złożyć najpóźniej do 24 lutego (niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu). Dopiero po tym terminie będzie znana dokładna liczba miejsc przeznaczonych dla maluchów, które pójdą do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Miasta Bydgoszcz, urodzone w latach 2015-2018. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Bydgoszczą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero po zakończeniu naboru uzupełniającego. Pierwszy nabór kończy się 26 marca, a lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 19 kwietnia. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 1 czerwca.

Szczegółowe informacje na stronie www.bydgoszcz.pl

Fot. www.bydgoszcz.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,863