Na wielkiej łące – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży

Na wielkiej łące – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży

logo Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Inspiracją do przeprowadzenia warsztatów stanie się łąka i jej bioróżnorodność. Podczas działań plastycznych różnymi technikami uczestnicy będą tworzyć dwuwymiarowe i przestrzenne ilustracje motywów związanych z ekosystemem łąki.

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku warsztaty twórcze kieruje do uczestników półkolonii organizowanych przez organizacje i instytucje oświatowe oraz instytucje kultury.

Planowane są zajęcia w pracowni Galerii oraz działania plenerowe.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.

Informacje i zapisy: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4,
tel. 54 411 21 20, e-mail: m.jablonska.gsw@wp.pl

 

Źródło: galeriasztuki.wloclawek.pl

23 czerwca 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,687,246