Na terenie Gminy Brześć Kujawski powstanie warsztat terapii zajęciowej

Na terenie Gminy Brześć Kujawski powstanie warsztat terapii zajęciowej

Brześć Kujawski logo

Jednostka będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, lub podjęcia zatrudnienia. Budynek warsztatu zostanie wybudowany na terenie Gminy Brześć Kujawski, na osiedlu Falborek i obejmie wsparciem 40 osób posiadających prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolnych do podjęcia pracy (znaczny lub umiarkowany stopień) oraz wskazania do terapii zajęciowej.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 

Źródło: brzesckujawski.pl

Fot. brzesckujawski.pl

4 listopada 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,056,011